Blog Image

Drustrups Bogblog

Følg med

Send mig en mail HER og få besked, når der er et nyt indlæg

Tim Nybro Kjeldsen: Den kommende jæger : Jagt, vildt & natur

Alt muligt andet godt Posted on 20 Oct, 2022 20:18

Fra bogens bagside:
Denne bog har til formål at hjælpe med at introducere børn til jagt, vildt og natur. Bogen er fyldt med korte tekster, der suppleres af flotte detaljerede illustrationer af dyr, jagtsituationer, natur og meget mere.

Min anmeldelse:
Denne bog udkom næsten samtidig med, at efterårets jagtsæson begyndte. Det er ikke tilfældigt, for det har netop været forfatterens intention at lære børn om jagt og det, der hører til. 

Sammen med meget simple tegninger beskrives disse emner på enkeltsider i meget kort tekst:  jægerens udstyr, jagthunden, 16 vildtarter, vildtets levesteder, vildtets spor, skydetårn/skydestige, 4 jagtformer, 3 jagtvåben, vildt som mad, jægerslang og et skema til afkrydsning af de vildtarter, læseren/barnet selv har set.

Bogens formål er rigtigt godt, og der er helt sikkert brug for mere materiale med børn som målgruppe til at formidle jagtens forskellige elementer. Der gøres en god indsats af jægere, der tager børn med ud i naturen, i jagtforeninger, naturskoler, folkeskoler og andre steder, men der er stadig brug for godt formidlingsmateriale. 

Målgruppen for bogen er børn, men den sætter sig efter min mening mellem flere stole og holder ikke godt nok fokus på målgruppe og indhold. Tekstens begrænsede antal emner er efter min mening utilstrækkelige til at dække emnet godt nok. Der er for mange sider om vildtarterne, og ikke alle er lige oplagte. Mere fokus på kun de allermest relevante og mere info om dem ville have været en fordel. Desuden savner jeg mere tekst om de forskellige grunde til, at jægere går på jagt. Nysgerrige og interesserede børn har behov for svar på mange flere spørgsmål. 

Endelig er illustrationerne flade og kedelige for børn, der visuelt er bedre vant. En varmere farvetone eller (endnu bedre) gode fotos ville være at foretrække, hvis børns opmærksomhed skulle holdes fanget.  Et par medvirkende børn ville også have været oplagt.

Billede af en af bogens første sider.

En anden bog med samme formål er: Steen Agger: Med på jagt (Grimbart, 2016), der i Dansk Bogfortegnelse beskrives sådan: “Om Jonas på 9 år, der er med på bukkejagt, elgjagt og fasanjagt sammen med faren eller bedstefaren. Med afsnit om forberedelserne til jagterne og om, hvordan man bliver jæger.” Det er en bog for børn mellem 8 og 11 år, og den formidler på sine 136 sider emnet bedre og bredere – og i letlæst form så læsende børn også kan få fornøjelse af den selv, og så har den farvefotos. 

Alligevel vil jeg anbefale “Den kommende jæger”, fordi der endelig er kommet en ny bog for børn om jagt. Den kan sagtens bruges som en første og ret kort introduktion til emnet, men det er ærgerligt, at den ikke var endnu bedre og både mere dækkende og indbydende.

Jeg synes, bogen som værk skal have 2 stjerner, men vil tilføje en stjerne ekstra for initiativet.

Tim Nybro Kjeldsen
Den kommende jæger : Jagt, vildt og natur
Forlaget Tim Nybro Kjeldsen, 2022
33 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.
Læs mere om bogen HER.Lise Ringhof og Erik Valeur: Det er de unge som forsvinder

Alt muligt andet godt Posted on 15 Oct, 2022 21:33

Dette er dobbelt anmeldelse. I får både min egen, og alle kommentarerne fra min læsegruppe Sure Gamle Mænd. De kommer hver for sig, da jeg desværre ikke kunne være med på mødet, hvor bogen skulle diskuteres.

Tak til Gutkind for at give læsegruppen mulighed for også at læse dette afsluttende bind i serien så hurtigt efter udgivelsen!

Fra bogens bagside:
Brødrene Jakob og Thomas Brinch har i starten af halvfemserne lynende travlt med nye og liv og karrierer og lader deres børn vokse op i en verden fyldt med underholdning fra små og store skærme – meget af tiden overladt til sig selv.

Ingen af dem er forberedt på uro og opbrud, da Thomas’ datter Liv tager en uventet beslutning og får hyre på en coaster. Det er hendes sidste forsøg på at finde en vej ud af det mørke, hun i årevis har kæmpet alene med i den fine villa ved Strandvejen.

Også Jakobs søn Tobias forlader hjemmet i Svendborg uden at have set ret meget til sin far, og mens Danmark sætter barske dagsordener med flygtningemodstand og krigsdeltagelse, vokser slægtens to yngste op i en uforudsigelig ny, digital verden.

Selv om Frederik og Katrine er unge i hver sin landsdel, tager de en dag en fælles beslutning, som splitter familien – og derefter er der kun ét punkt på dagsordenen: Brud eller forsoning…

Min anmeldelse:
De første 2 bind i serien med skiftende generationer af familien Brinch kaldte jeg en god danmarkskrønike og en velskrevet slægtsromanserie. Anmeldelserne kan I se her:

1) Det er de danske som flygter – https://blog.drustrup.dk/?p=735
2) Det er de oprørske, der svigter – https://blog.drustrup.dk/?p=1003

Det har været en fornøjelse af følge med i familiemedlemmernes og vennernes liv gennem snart 100 år. Det har også været interessant undervejs at se dem som deltagere i udvalgte dele af historiens elementer. Jeg kan ikke altid forstå valget af begivenheder, og hvilke der ikke er med, men forfatternes valg placerer personerne i steder og situationer, som bringer handlingen fremad.

Heldigvis er der også mange almenmenneskelige dilemmaer og sociale konfliktpunkter med, og det er med til at tegne et rigtigt godt tidsbillede af hele perioden – sammen med rigtigt, rigtigt mange detaljer, som viser, at forfatterne må have lavet omfattende research. (Eller også har du bare en ualmindelig god hukommelse.)

I dette bind forsætter midtergenerationens to brødre, Jakob og Thomas, med at agere på for dem selv og familien ret uhensigtsmæssig og ufornuftig vis. Især Jakobs reaktionsmønstre er mindre overbevisende. Heldigvis er den yngste generation, som er hovedaktørerne i dette seneste bind, i stand til at bringe mere tingene i balance.  

Lyder det lidt negativt, så er det ikke tilsigtet, at det skal være hovedindtrykket! Det er en rigtig god oplevelse at læse bøgerne, der er flydende skrevet og relativt let at læse. Det gælder også dette bind, der foregår i perioden 1990-2015. 

Da bøgerne er udkommet med relativt lang tid imellem, har det krævet noget at holde styr på, hvem der er hvem, og hvordan relationerne nu er. Et samlet overblik over familiestamtræet og vennerne vil være en fordel. På bagsiden står der, at bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden, men det passer slet, slet ikke! Det giver på ingen måde mening. Bøgerne skal læses i den rigtige rækkefølge og meget gerne direkte efter hinanden. Det er der mulighed for nu, hvor serien er slut. Se at få det gjort, hvis ikke du allerede har læst bøgerne. Har du læst dem, kan du overveje at genlæse dem.

__________________

Kommentarer fra læsegruppen “Sure Gamle Mænd”
Vi var enige om, at sproget er flydende og romanen derfor let læst. Udviklingen af de centrale personer er interessant. På den anden side, var de fleste af os lidt irriterede over den megen politik. Tydeligvis er det betydningsfuldt for forfatterne at komme af med deres holdninger til de politiske begivenheder i tiden. Det var ikke holdningerne, der irriterede, men den påtrængende måde, hvorpå de blev hældt ind i fortællingen. Vi er alle på alder med Thomas og Jakob, så vi har levet i den tid, romanen handler om, og vi havde mange ’ja, det skete også’-oplevelser (dog ikke det svenske medlem af gruppen). Derudover undrer vi os over al den opmærksomhed, der tillægges mad.

Vi ser romanen som handlende om svigt. Hovedsageligt Jakobs og Thomas’ svigt som forældre, men også som partnere. Thomas’ udvikling var medrivende, hvorimod Jakob hele romanen igennem var en uinteressant træmand. Vi kan forstå Thomas som uønsket resultat af en voldtægt, hvorimod det er svært forstå, at Jakobs problem med at have en nazist som fader kan være afgørende for hans manglende evne til at elske.

Persongalleriet er stort og varieret, og vi træffer mange af de gamle ungdomsoprørere og deres forskellige udviklinger. Vi har dog svært ved at forstå, hvad ’heltinden’ Lotte vil med Jakob. Selv Keld, der bliver stærkt engageret i Dansk Folkeparti, får sine ’fem minutters forsvar’. Det får Sofie dog ikke. Hun fremstilles gennemført usympatisk. 

Den unge generation bærer præg af manglende opmærksomhed fra forældrene – og mangel på opdragelse. Frederik begrunder sin tiltrækning af militæret med, at han savner disciplin – at en autoritet fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. Denne del af romanen har fået gruppens medlemmer til at tænke over deres eventuelle manglende opmærksomhed på deres børn. I generationen før os var far skaffedyr og mor børnepasser (generelt set), men med vores generation kom kvinder i stor udtrækning på arbejdsmarkedet, og hjemmelivet var ikke tilpasset den udvikling. 

Detaljer
Vi kan forstå, at Liv bliver meget sur på Lea over, at hun forførte Thomas; men ved eftertanke burde hun have indset, at Thomas blot blev forført af en ung ukendt kvinde. Hvis forfatterne vil beskrive, at hun ikke er i stand til at indse det, så burde et familiemedlem bringe hende til fornuft. Vi forstår heller ikke, hvad optrinnet på side 539-40 skal fortælle os.
På side 112 kommer Lea med en udtalelse, som spiller rollen som et romanteknisk forvarsel, men sker der noget?
Side 293: 24-årsreglen gælder vist ikke grønlændere
Side 360: Keld er DF, og Cepos er ultraliberalt. Det er meget modsat
Side 421: Barabbas hang ikke på korset.
Side 425: ’Det haver så nyligen Regnet’ er fra 1890 og benyttedes af sønderjyder i Tysklandstiden.
Side 516: Hvorfor får Jakob forskud på bogen? Han er meget velhavende og kan fint klare sig uden.

___________________

Jeg giver også dette bind i serien 4 flotte stjerner

Lise Ringhof og Erik Valeur
Det er de unge som forsvinder 
Gutkind, 2022
557 siderAnn-Helén Laestadius: Bytte

Alt muligt andet godt Posted on 15 Sep, 2022 18:09

Fra bogens bagside:
En morgen går niårige Elsa for første gang alene ud til familiens rensdyrfold. Men da hun kommer frem til gærdet, venter der hende et frygteligt syn. Hendes egen rensdyrkalv, Nástegallu, ligger død på jorden. En mand fra en nærliggende by står bøjet over kalven, han har dens øre i munden og en blodig kniv i hånden. Da manden opdager Elsa, skræmmer han hende til tavshed. Det ville heller ikke nytte noget at anmelde det til politiet. De er ligeglade. De har hundredvis af anmeldelser om mishandlede rener, der rubriceres som ’ulovlig jagt’, ikke ’hadforbrydelser’. Men når man angriber og mishandler de forsvarsløse, tavse rensdyr, angriber man selve livsnerven i den samiske kultur.

Truslerne forandrer Elsas liv, og som en konstant påmindelse om overgrebet bærer hun det afskårne øre på sig. Mens familien og slægten kæmper for retfærdighed, fortsætter forbrydelserne i Grænselandet år efter år, og desperationen breder sig. 

Min anmeldelse:
Fortalt i 3 dele – vinter 2008 / efterårsvinter 2018 / forårsommer 2019 – fortælles en ualmindeligt stærk og bevægende historie med Elsa i hovedrollen som niårig og som 18-19 årig. Det er en aktuel historie om samisk kultur og om de betingelser, som samerne har i det svenske samfund, hvor de oplever, at de og deres kultur hverken accepteres eller respekteres.

Elsas traumatiske oplevelse med drabet på hendes ren, da hun er 9 år, og truslerne mod hende, påvirker i høj grad hendes liv. På samme måde er dagligdagen og livsvilkårene for alle samerne med renhold påvirket af det omgivende svenske samfunds måde at behandle dem på. Også mellem børnene i skolen er der had og mobning, men især de krybskytter, der med stiltiende accept skyder rener for at sælge renkødet, chikanerer samerne. 

Det er en barsk historie, men det er også en poetisk beskrivelse af nogle folks afhængighed af naturen og de vilkår, den giver. Også de kulturelle traditioner og livet i familierne, der står centralt i bogen, men det er konflikterne, som er i centrum. 

Det kunne måske lyde som et rent kampskrift til forsvar for samerne og deres vilkår, og der er da også en klar faktuel baggrund for bogen. Men det er en både rigtigt velskrevet, smuk og gribende fortælling om en stærk pige, der som ung kvinde kæmper for sine rettigheder som kvinde og som same. Jeg blev i den grad fanget ind af historien, og jeg håber også, at mange andre danske læsere også blive. Det er nemlig også en bog for danske læsere, selv om den vel i første omgang burde være pligtlæsning i Sverige, men også i Norge og Finland. 

Jeg giver bogen 5 funklende stjerner og masser af nordlys.
(Sidste gang, jeg gav en bog det, var til “Livet i Norden” (2019) – https://blog.drustrup.dk/?p=449)

Ann-Helén Laestadius
Bytte
Alpha Forlag, 2022
440 sider

Bogen er læst på Mofibo

Billedet af forfatteren i midten er fra en videohilsen til de danske læsere på Alpha Forlags facebookside i anledning af bogens udgivelse. Det flankeres af to svenske postkort, som i 1909 blev sendt til en mand i min by, og som Lokalhistorisk Arkiv netop har fået. De viser den tids holdning til samerne alene ved at bruge ordet lapperne. At holdningen stadig eksisterer i Sverige ses helt aktuelt bl.a. af, at centrale medlemmer af Sverigedemokraterna stadig bruger ordet og samtidig har stillet spørgsmål ved om jøder og samer kan være svenske! Bogen har altså sin helt klare berettigelse i kampen mod den stadig manglende forståelse for samisk kultur.
Men den kan som sagt også læses som en gribende fortælling.


Christian Mørk: I gode hænder

Alt muligt andet godt Posted on 09 Sep, 2022 11:32

Fra forlagets beskrivelse:
Gustav er en sekstenårig knægt, 1. g’er, spinkel, usikker, plaget af astma, et oplagt offer for mobning og chikanerier fra sine jævnaldrendes side – og med en stadig voksende vrede mod den verden, han føler hele tiden er efter ham.

Hans mor, den smukke, flotte og fjerne kvinde, der ikke har så meget tid til ham, men kun vil ham det bedste, sørger for, at han kommer i behandling for sin astma hos healeren Agnes Loumann, en excentrisk ældre dame, der bor i en uhumsk lejlighed på Gammel Kongevej med sine to hunde og kun bevæger sig udenfor på gaden formummet bag tørklæde og solbriller.

Damen har hænder, der har en lægende virkning på Gustav. Der opstår en slags fortrolighed mellem hende og den unge mand, og ved et tilfælde kommer han på sporet af den ældre dames fortid, en fortid, der rækker tilbage til Anden Verdenskrig, til Dagmarhus, hvor Gestapo holdt til, og hvor hendes hænder blev brugt på ganske andre måder, under ledelse af tortureksperten Peter Pretz.

Gustav fortæller Agnes om sine fortrædeligheder med sine jævnaldrende, hun rådgiver ham af sine egne erfaringer og egne fantasier; han handler derudfra, og med ét er hans position en helt anden.

Og en dag får Agnes også brug for Gustavs hjælp.

Min anmeldelse:
Det er en roman og en meget velskrevet og velformuleret af slagsen. 

I interview har forfatteren beskrevet sin inspiration og fortæller, at romanen bygger på hans egne oplevelser med at blive behandlet af hovedpersonen, og som gav stof til romanen, da han nogle år senere opdager, hvem hun i virkeligheden var. Så bogens Gustav er inspireret af Christian Mørks egne oplevelser.

Jeg fandt bogen noget ufokuseret, fordi jeg ikke helt fangede, hvad hovedhistorien var. Er hovedhandlingen Gustavs situation og hans behandling, er det fascinerende Agnes og hendes fortid, eller er det deres indbyrdes relation? Blandingen fangede mig ikke i samme grad som romanens faktuelle baggrund. Måske skyggede det for min oplevelse af bogen som regulær roman, for bogen har baggrund i virkeligheden.

Virkelighedens Agnes Loumann kan man se mere om i en dramadokumentar fra Danmarks Radio: Jenny Holm – Nazispionen der kom ind i varmen | DRTV https://www.dr.dk/drtv/program/jenny-holm-_-nazispionen-der-kom-ind-i-varmen_103625 

Jenny Holm var et dæknavn. I virkeligheden hed hun Ellen Anna Margrethe Christensen. Dertil kommer flere andre navne, som hun brugte – bl.a. Anne Marie Lenssinger. Efter krigen blev hun i offentligheden kaldt “Kamæleonen”. Der er også skrevet denne bog af Henrik Werner Hansen: “Kamæleonen : Jenny Holm – gestapoagent, nazijæger, mirakelkvinde”. (Haase Forlag, 2016)

Se også denne artikel: https://www.bt.dk/kendte/nye-oplysninger-om-nazi-spionen-jenny-holm-kendte-danskere-stod-i-koe-for-at-blive

Erfaringerne fra diskussionen af bogen i min læsegruppe “De Sure Gamle Mænd” viser, at oplevelsen af bogen var meget forskellig, og afhængig af hvordan folks forhåndskendskab til baggrunden var. Det viste sig, at det påvirkede læsningen rigtigt meget, og oplevelsen af bogens kvalitet og fascinationskraft var derfor noget spredt, men der var bred enighed om, at det var en godt skrevet bog, der fascinerede på forskellige måder.

Jeg giver bogen 3 stjerner 

Christian Mørk
I gode hænder
Gyldendal, 2018
218 sider

Bogen er læst på mofibo Mikkel Frey Damgaard: Fiskejournal – en begynders bekendelser

Alt muligt andet godt Posted on 14 Aug, 2022 12:54

Fra forlagets omtale:
Bogen følger Mikkel Frey Damgaard, fra han køber sin første fiskestang og lidt over et år frem. 

Mikkel kaster sig over fiskeriet med kæmpe entusiasme og glæde. Han fisker med stigende vanvid og stiller hele tiden sig selv nye udfordringer. Først fisker han efter torsk og hornfisk, så gedder for til sidst at blive helt opslugt af ørreder og fluefiskeri. Han øver sig i kast og køber grej for tusindvis af kroner. Hvor end han vender sig, møder han fisk; i havet, i åer, i musikken, i litteraturen, i sine barndomserindringer og i mødet med andre mennesker. Han udvikler ritualer og ser varsler alle steder i jagten på den perfekte fisk eller det perfekte fiskested. Euforien griber om sig, men frustrationen over mislykkede fisketure begynder også at fylde. Hans sind er fyldt op af tanker om kommende fangster så vel som af kommende fiaskoer. Og både de reelle fiaskoer og forestillingen om dem kan sende ham på dybe nedture, hvor han i sine trængsler glemmer at sove og spise. Og selvom hans møder med naturen byder på øjeblikke med ægte lykke, ro og lise for sjælen, er naturen også skueplads for hallucinationer og rædsel og en dyb og ensom angst for, at succesen aldrig skal indfinde sig. 

Langsomt går det op for ham, at besættelsen af fiskeriet og hans håndtering af den, afspejler den tilgang, som han har haft til sit eget liv og forvaltningen af det, og det lykkes ham at træde et skridt tilbage og reflektere over og gentænke denne tilgang.

Min anmeldelse:
En bog om livet. En bog om lystfiskeri. En bog om livet som lystfisker. En bog om fiskeri som terapi.

Og terapi er der brug for. Forfatterens proces med at bearbejde de personlige og familiemæssige følger af sin fars selvmord beskrev han i bogen “Sørgekåben” (2019), og valget af lystfiskeri som middel til at fortsætte bearbejdningen tager han meget seriøst. Han går all-in på en systematisk og nærmest manisk måde. Han undersøger alt om emnet, kontakter og lærer meget fra andre lystfiskere, og læser rigtigt mange bøger om mange sider af lystfiskeri. Den omfattende litteraturliste bagerst i bogen er meget inspirerende og giver mig også lyst til at genlæse nogle af de nævnte klassikere.

Gennem godt et år udforsker forfatteren forskellige fiskemetoder, og undervejs formidles hans erfaringer – specielt fra Møn, men særligt interessant er det at følge hans tanker om livet.

Et citat fra bogen: “Jeg blev i tvivl om, om jeg havde begivet mig ud i et gigantisk selvbedrag i min længsel efter at undslippe de skarpe kanter, som jeg gennem hele mit liv var stødt mod igen og igen. Ideen om at drysse lidt lystfiskertryllestøv ud over min tilværelse havde umiddelbart virket, og måske så godt, at jeg var begyndt at forestille mig, at tilværelsen med en fiskestang i hånden udelukkende var god og smuk. Men i stedet følte jeg mig endnu en gang ensom.”

Med de mange lystfiskeroplevelser og formidling af erfaringerne er det en fordel at være lystfisker eller i det mindste interesseret nok til også at læse de dele af bogen, for de er en helt integreret del af bogens indhold. Vil du springe noget over, som også efter min mening er at opfatte som unødvendig læsning, er det de grundige afsnit med beskrivelser af flere af fiskenes biologi. De afsnit viser bare forfatterens grundige research, men de bidrager ikke til bogens formidling af sit sigte.

Kort sagt en dybt personlig og fascinerende bog til 4 stjerner på min blog.

Mikkel Frey Damgaard
Fiskejournal : en begynders bekendelser
Gads Forlag, 2022
256 sider

Bogen er læst på Mofibo.Abdulrazak Gurnah: Efterliv

Alt muligt andet godt Posted on 19 Jul, 2022 22:50

Fra bogens bagside:
Østafrika i begyndelsen af forrige århundrede. Niårige Ilyas bliver bortført af tyske kolonitropper, der kæmper mod briterne om retten til territoriet. Som ung mand vender Ilyas hjem til sin landsby, kun for at finde ud af, at hans forældre er døde, og søsteren Afiya forsvundet.

Hamza blev som barn solgt af sin far til et liv som slave, men undslipper ved at vælge den barske tilværelse som soldat i kolonitropperne. Da han nedbrudt vender tilbage til barndommens kystby, krydser han skæbne med Afiya.

Flere år senere griber truslen fra en ny krig ind i deres liv, denne gang på et helt andet kontinent.

Min anmeldelse:
Det er en fængslende historie, som med sin i Danmark sikkert knapt så kendte historiske baggrund, sine spring i tid, skiftende synsvinkler og de uvante navne kræver en opmærksom læser. Den opmærksomme læser får til gengæld fuld valuta for sin indsats. Dels gav bogen mig fornyet viden på flere felter, og dels rummede bogens historie nogle stærke historier om nogle lige så stærke personers liv. 

Bogen er et rigtigt stærkt dokument om kolonitidens voldsomme overgreb mod hele folkeslag og nationer – en proces, hvor ingen nationer kan sige sig fri for at have overskredet alle grænser, regler og medmenneskelige hensyn. 

Der er gribende beretninger om skæbner og livsvilkår, og det hele er fortalt i en velformuleret og  neutralt registrerende form. På den måde er det op til læseren selv at skabe sin egen mening om forløbet og at finde sine egne sympatier. 

Da jeg med stor fornøjelse havde læst bogen, hørte jeg en udsendelse fra P1. Den skabte en endnu bedre forståelse for bogen og dens baggrund samt for betydningen af forfatterskabet. Det interview kan på det varmeste anbefales. 

Skønlitteratur på DR P1
Sidste års modtager af Nobelprisen i litteratur, Abdulrazak Gurnah blev rost af Det svenske Akademi for sine skildringer af kolonialismens konsekvenser for Afrika, men forfatteren kan så meget andet. I sin seneste roman ‘Efterliv’ skriver han bl.a. om et sært forhold mellem en ældre tysk officer og en ung afrikansk soldat – et forhold, der både rummer erotik og sproglæring på samme tid! Abdulrazak Gurnah kæder nemlig ofte kolonialisme, sprog, magt, vold og begær sammen. I ugens program kan du høre et eksklusivt interview med forfatteren selv, og du kan møde lektor emerita ved Internationale Udviklingsstudier fra RUC, Bodil Folke Frederiksen, der udlægger Gurnahs betydningsfulde forfatterskab.

https://www.dr.dk/lyd/p1/skoenlitteratur-pa-p1/skoenlitteratur-2022-06-08

————

 Det kan på igen måde blive til mindre end 5 funklende stjerner!

Abdulrazak Gurnah 
Efterliv
Gutkind, 2022
350 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.

PS:
Jeg har tidligere læst / anmeldt bøger, der foregår i kolonitiden i Afrika, og hvor både den tyske og de britiske kolonipolitik beskrives:

Ngũgĩ Wa Thiong’o: Erindringer i 3 bind – anmeldt her: http://blog.drustrup.dk/#post144 
1: Drømme i krigens tid : Barndomserindringer
2: I fortolkernes hus : Erindringer
3: En drømmemagers fødsel : En forfatter bliver til

Endelig indgår Tysk Østafrika i bogen “Dandy” i Jan Guillous fremragende serie “Det store århundrede”.

Jeg ser også frem til en bog, der udkommer til september på Politikens Forlag, og som foregår i netop Tysk Østafrika. Det er Tom Buk-Swienty: “En safari fra helvede” med undertitlen: “Nis Koch og sønderjyderne, der i 1. Verdenskrig blev sendt på en hemmelig mission til Afrika og endte som jaget vildt.”« PreviousNext »