Endnu et personligt og fascinerende bud på en historisk samtidsroman

Om serien

Lige siden “Brobyggerne” har jeg været hooked på Jan Guillous serie. Selv om de enkelte bind i serien ikke for mig har været lige gode, udgør serien alligevel samlet set et unikt værk af stor vægt og (ret sikkert) af blivende betydning.

Min læsning af serien har været interessant især pga. Jan Guillous evne til hver gang at vælge elementer fra og vinkler til på samtiden og gennem sit valg at kunne fortælle bredt om periodens historie. At historien om 1. Verdenskrig f.eks. fortælles med udgangspunkt i de kæmpende nationers krigeriske handlinger i Afrika, er et godt eksempel på den unikke vinkling. Det er helt logisk, at forfatterens valg jævnligt har provokeret anmeldere, historikere, politikere og læsere, men det gør ikke min læseoplevelse mindre god.

Om bogen

Med denne nye og sjette bog i serien er vi nu nået frem til 1950’erne, hvor fortælleren og hovedpersonen er Eric, der er barnebarn af en af de oprindelige brødre, Oscar, og søn af Hélène med den franske adelsmand, Antoine Letang. (Guillou har aldrig lagt skjul på inspirationen til Lauritzen-familien fra sin egen familie og opvækst, men der er meget tydeligt rigtigt meget Guillou i romanpersonen Eric, så gu’ ve’ om han senere i serien ansættes på FIB/Kulturfront, blandes ind i IB-Affären og kommer i fængsel?!)

Bogen begynder i 1953, hvor Eric er 9 år, og slutter i 1959. Tidsbilledet af perioden tegnes gennem flere tidstypiske og nostalgiske elementer især fra den amerikanske påvirkning af kultur i f.eks. musik og film og selv med den svenske oprindelse er tidsbilledet nemt at finde klare paralleller til i Danmark.

Såvel i det svenske samfund som i familien Lauritzen sker der store ændringer mht. økonomi og status. Velstanden vokser, socialdemokraterne tager over, mens Lauritzen-imperiet efter morfar Oscars død smuldrer en del, og familien forlader det elskede Saltsjöbaden.

Historien om 1950’erne er også historien om ændrede identiteter fra barn til ung/voksen, om fædre og patriarker, om klasseændringer og om verdenshistorien set fra et barns synspunkt.

Eric vokser op familien med sin mor, en halvbror og sin voldelige stedfar. Den del af historien genkendes fra Guillous roman “Ondskaben”, og efter forældrenes skilsmisse kommer Eric også på den samme type kostskole som i denne bog. Her møder han Erik Ponti, der er hovedperson i neto “Ondskaben”, og som også optræder i flere andre af Guilllous bøger.

Med historien om Lauritzens-familien fortælles endnu engang hele Sveriges historie – og samtidig også hele verdens, og igen er denne historie formidlet personligt og engageret på fornem og velskrevet vis – og set gennem Jan Guillous skarpe og helt særlige filter.

Selv med læsning af alle seriens første bind in mente er det alligevel rigtigt godt, at der forrest i denne bog er en ajourført slægtstavle med familiernes medlemmer. Den blev konsulteret jævnligt til at begynde med.

Form og fremtid

Guillou leger i bogen med den litterære form og koketterer med sit eget skriveri af denne bog, idet han kompenserer for den 9-14-årige fortæller og hovedperson Erics modenhed og evne til at gennemskue og beskrive sin samtid. Det sker ved tekstafsnit skrevet af Eric fra studenteroprørets Paris i 1968.

Her skriver Eric svar til sin mors kusine Johanne (hovedpersonen i “Blå stjerne”) på hendes kommentarer til de tekster, vi som læsere lige har læst, og som i metaafsnittene fremstår som skrevet af Eric i 1968 som voksen, spirende forfatter. Johanne er nemlig i mellemtiden blevet litteraturkritiker på Dagens Nyheter.

Især det afsluttende kapitel lægger spor ud til kommende dele af serien, og samtidig understreges det litterære link mellem Eric Letang og Jan Guillou. Spændende!

Det bliver for alvor interessant på et tidspunkt at læse hele serien igen forfra og i rækkefølge, og forhåbentlig når Guillou at få gjort serien færdig med mindst 4 bind frem til den planlagte afslutning med 11. september 2001.

Det vil jeg se frem til – altså ikke at serien slutter, men at læse også næste års bind og ikke mindst den samlede serie om Det Store Århundrede!

Læs mere om Jan Guillous egne 1950’ere HER

Jan Guillou
Ægte amerikanske cowboybukser
(Det store århundrede, 6)
Modtryk, 2016
(372 sider)