Blog Image

Drustrups Bogblog

Følg med

Send mig en mail HER og få besked, når der er et nyt indlæg

Ann-Helén Laestadius: Bytte

Alt muligt andet godt Posted on 15 Sep, 2022 18:09

Fra bogens bagside:
En morgen går niårige Elsa for første gang alene ud til familiens rensdyrfold. Men da hun kommer frem til gærdet, venter der hende et frygteligt syn. Hendes egen rensdyrkalv, Nástegallu, ligger død på jorden. En mand fra en nærliggende by står bøjet over kalven, han har dens øre i munden og en blodig kniv i hånden. Da manden opdager Elsa, skræmmer han hende til tavshed. Det ville heller ikke nytte noget at anmelde det til politiet. De er ligeglade. De har hundredvis af anmeldelser om mishandlede rener, der rubriceres som ’ulovlig jagt’, ikke ’hadforbrydelser’. Men når man angriber og mishandler de forsvarsløse, tavse rensdyr, angriber man selve livsnerven i den samiske kultur.

Truslerne forandrer Elsas liv, og som en konstant påmindelse om overgrebet bærer hun det afskårne øre på sig. Mens familien og slægten kæmper for retfærdighed, fortsætter forbrydelserne i Grænselandet år efter år, og desperationen breder sig. 

Min anmeldelse:
Fortalt i 3 dele – vinter 2008 / efterårsvinter 2018 / forårsommer 2019 – fortælles en ualmindeligt stærk og bevægende historie med Elsa i hovedrollen som niårig og som 18-19 årig. Det er en aktuel historie om samisk kultur og om de betingelser, som samerne har i det svenske samfund, hvor de oplever, at de og deres kultur hverken accepteres eller respekteres.

Elsas traumatiske oplevelse med drabet på hendes ren, da hun er 9 år, og truslerne mod hende, påvirker i høj grad hendes liv. På samme måde er dagligdagen og livsvilkårene for alle samerne med renhold påvirket af det omgivende svenske samfunds måde at behandle dem på. Også mellem børnene i skolen er der had og mobning, men især de krybskytter, der med stiltiende accept skyder rener for at sælge renkødet, chikanerer samerne. 

Det er en barsk historie, men det er også en poetisk beskrivelse af nogle folks afhængighed af naturen og de vilkår, den giver. Også de kulturelle traditioner og livet i familierne, der står centralt i bogen, men det er konflikterne, som er i centrum. 

Det kunne måske lyde som et rent kampskrift til forsvar for samerne og deres vilkår, og der er da også en klar faktuel baggrund for bogen. Men det er en både rigtigt velskrevet, smuk og gribende fortælling om en stærk pige, der som ung kvinde kæmper for sine rettigheder som kvinde og som same. Jeg blev i den grad fanget ind af historien, og jeg håber også, at mange andre danske læsere også blive. Det er nemlig også en bog for danske læsere, selv om den vel i første omgang burde være pligtlæsning i Sverige, men også i Norge og Finland. 

Jeg giver bogen 5 funklende stjerner og masser af nordlys.
(Sidste gang, jeg gav en bog det, var til “Livet i Norden” (2019) – https://blog.drustrup.dk/?p=449)

Ann-Helén Laestadius
Bytte
Alpha Forlag, 2022
440 sider

Bogen er læst på Mofibo

Billedet af forfatteren i midten er fra en videohilsen til de danske læsere på Alpha Forlags facebookside i anledning af bogens udgivelse. Det flankeres af to svenske postkort, som i 1909 blev sendt til en mand i min by, og som Lokalhistorisk Arkiv netop har fået. De viser den tids holdning til samerne alene ved at bruge ordet lapperne. At holdningen stadig eksisterer i Sverige ses helt aktuelt bl.a. af, at centrale medlemmer af Sverigedemokraterna stadig bruger ordet og samtidig har stillet spørgsmål ved om jøder og samer kan være svenske! Bogen har altså sin helt klare berettigelse i kampen mod den stadig manglende forståelse for samisk kultur.
Men den kan som sagt også læses som en gribende fortælling.


Christian Mørk: I gode hænder

Alt muligt andet godt Posted on 09 Sep, 2022 11:32

Fra forlagets beskrivelse:
Gustav er en sekstenårig knægt, 1. g’er, spinkel, usikker, plaget af astma, et oplagt offer for mobning og chikanerier fra sine jævnaldrendes side – og med en stadig voksende vrede mod den verden, han føler hele tiden er efter ham.

Hans mor, den smukke, flotte og fjerne kvinde, der ikke har så meget tid til ham, men kun vil ham det bedste, sørger for, at han kommer i behandling for sin astma hos healeren Agnes Loumann, en excentrisk ældre dame, der bor i en uhumsk lejlighed på Gammel Kongevej med sine to hunde og kun bevæger sig udenfor på gaden formummet bag tørklæde og solbriller.

Damen har hænder, der har en lægende virkning på Gustav. Der opstår en slags fortrolighed mellem hende og den unge mand, og ved et tilfælde kommer han på sporet af den ældre dames fortid, en fortid, der rækker tilbage til Anden Verdenskrig, til Dagmarhus, hvor Gestapo holdt til, og hvor hendes hænder blev brugt på ganske andre måder, under ledelse af tortureksperten Peter Pretz.

Gustav fortæller Agnes om sine fortrædeligheder med sine jævnaldrende, hun rådgiver ham af sine egne erfaringer og egne fantasier; han handler derudfra, og med ét er hans position en helt anden.

Og en dag får Agnes også brug for Gustavs hjælp.

Min anmeldelse:
Det er en roman og en meget velskrevet og velformuleret af slagsen. 

I interview har forfatteren beskrevet sin inspiration og fortæller, at romanen bygger på hans egne oplevelser med at blive behandlet af hovedpersonen, og som gav stof til romanen, da han nogle år senere opdager, hvem hun i virkeligheden var. Så bogens Gustav er inspireret af Christian Mørks egne oplevelser.

Jeg fandt bogen noget ufokuseret, fordi jeg ikke helt fangede, hvad hovedhistorien var. Er hovedhandlingen Gustavs situation og hans behandling, er det fascinerende Agnes og hendes fortid, eller er det deres indbyrdes relation? Blandingen fangede mig ikke i samme grad som romanens faktuelle baggrund. Måske skyggede det for min oplevelse af bogen som regulær roman, for bogen har baggrund i virkeligheden.

Virkelighedens Agnes Loumann kan man se mere om i en dramadokumentar fra Danmarks Radio: Jenny Holm – Nazispionen der kom ind i varmen | DRTV https://www.dr.dk/drtv/program/jenny-holm-_-nazispionen-der-kom-ind-i-varmen_103625 

Jenny Holm var et dæknavn. I virkeligheden hed hun Ellen Anna Margrethe Christensen. Dertil kommer flere andre navne, som hun brugte – bl.a. Anne Marie Lenssinger. Efter krigen blev hun i offentligheden kaldt “Kamæleonen”. Der er også skrevet denne bog af Henrik Werner Hansen: “Kamæleonen : Jenny Holm – gestapoagent, nazijæger, mirakelkvinde”. (Haase Forlag, 2016)

Se også denne artikel: https://www.bt.dk/kendte/nye-oplysninger-om-nazi-spionen-jenny-holm-kendte-danskere-stod-i-koe-for-at-blive

Erfaringerne fra diskussionen af bogen i min læsegruppe “De Sure Gamle Mænd” viser, at oplevelsen af bogen var meget forskellig, og afhængig af hvordan folks forhåndskendskab til baggrunden var. Det viste sig, at det påvirkede læsningen rigtigt meget, og oplevelsen af bogens kvalitet og fascinationskraft var derfor noget spredt, men der var bred enighed om, at det var en godt skrevet bog, der fascinerede på forskellige måder.

Jeg giver bogen 3 stjerner 

Christian Mørk
I gode hænder
Gyldendal, 2018
218 sider

Bogen er læst på mofibo Mikkel Frey Damgaard: Fiskejournal – en begynders bekendelser

Alt muligt andet godt Posted on 14 Aug, 2022 12:54

Fra forlagets omtale:
Bogen følger Mikkel Frey Damgaard, fra han køber sin første fiskestang og lidt over et år frem. 

Mikkel kaster sig over fiskeriet med kæmpe entusiasme og glæde. Han fisker med stigende vanvid og stiller hele tiden sig selv nye udfordringer. Først fisker han efter torsk og hornfisk, så gedder for til sidst at blive helt opslugt af ørreder og fluefiskeri. Han øver sig i kast og køber grej for tusindvis af kroner. Hvor end han vender sig, møder han fisk; i havet, i åer, i musikken, i litteraturen, i sine barndomserindringer og i mødet med andre mennesker. Han udvikler ritualer og ser varsler alle steder i jagten på den perfekte fisk eller det perfekte fiskested. Euforien griber om sig, men frustrationen over mislykkede fisketure begynder også at fylde. Hans sind er fyldt op af tanker om kommende fangster så vel som af kommende fiaskoer. Og både de reelle fiaskoer og forestillingen om dem kan sende ham på dybe nedture, hvor han i sine trængsler glemmer at sove og spise. Og selvom hans møder med naturen byder på øjeblikke med ægte lykke, ro og lise for sjælen, er naturen også skueplads for hallucinationer og rædsel og en dyb og ensom angst for, at succesen aldrig skal indfinde sig. 

Langsomt går det op for ham, at besættelsen af fiskeriet og hans håndtering af den, afspejler den tilgang, som han har haft til sit eget liv og forvaltningen af det, og det lykkes ham at træde et skridt tilbage og reflektere over og gentænke denne tilgang.

Min anmeldelse:
En bog om livet. En bog om lystfiskeri. En bog om livet som lystfisker. En bog om fiskeri som terapi.

Og terapi er der brug for. Forfatterens proces med at bearbejde de personlige og familiemæssige følger af sin fars selvmord beskrev han i bogen “Sørgekåben” (2019), og valget af lystfiskeri som middel til at fortsætte bearbejdningen tager han meget seriøst. Han går all-in på en systematisk og nærmest manisk måde. Han undersøger alt om emnet, kontakter og lærer meget fra andre lystfiskere, og læser rigtigt mange bøger om mange sider af lystfiskeri. Den omfattende litteraturliste bagerst i bogen er meget inspirerende og giver mig også lyst til at genlæse nogle af de nævnte klassikere.

Gennem godt et år udforsker forfatteren forskellige fiskemetoder, og undervejs formidles hans erfaringer – specielt fra Møn, men særligt interessant er det at følge hans tanker om livet.

Et citat fra bogen: “Jeg blev i tvivl om, om jeg havde begivet mig ud i et gigantisk selvbedrag i min længsel efter at undslippe de skarpe kanter, som jeg gennem hele mit liv var stødt mod igen og igen. Ideen om at drysse lidt lystfiskertryllestøv ud over min tilværelse havde umiddelbart virket, og måske så godt, at jeg var begyndt at forestille mig, at tilværelsen med en fiskestang i hånden udelukkende var god og smuk. Men i stedet følte jeg mig endnu en gang ensom.”

Med de mange lystfiskeroplevelser og formidling af erfaringerne er det en fordel at være lystfisker eller i det mindste interesseret nok til også at læse de dele af bogen, for de er en helt integreret del af bogens indhold. Vil du springe noget over, som også efter min mening er at opfatte som unødvendig læsning, er det de grundige afsnit med beskrivelser af flere af fiskenes biologi. De afsnit viser bare forfatterens grundige research, men de bidrager ikke til bogens formidling af sit sigte.

Kort sagt en dybt personlig og fascinerende bog til 4 stjerner på min blog.

Mikkel Frey Damgaard
Fiskejournal : en begynders bekendelser
Gads Forlag, 2022
256 sider

Bogen er læst på Mofibo.Abdulrazak Gurnah: Efterliv

Alt muligt andet godt Posted on 19 Jul, 2022 22:50

Fra bogens bagside:
Østafrika i begyndelsen af forrige århundrede. Niårige Ilyas bliver bortført af tyske kolonitropper, der kæmper mod briterne om retten til territoriet. Som ung mand vender Ilyas hjem til sin landsby, kun for at finde ud af, at hans forældre er døde, og søsteren Afiya forsvundet.

Hamza blev som barn solgt af sin far til et liv som slave, men undslipper ved at vælge den barske tilværelse som soldat i kolonitropperne. Da han nedbrudt vender tilbage til barndommens kystby, krydser han skæbne med Afiya.

Flere år senere griber truslen fra en ny krig ind i deres liv, denne gang på et helt andet kontinent.

Min anmeldelse:
Det er en fængslende historie, som med sin i Danmark sikkert knapt så kendte historiske baggrund, sine spring i tid, skiftende synsvinkler og de uvante navne kræver en opmærksom læser. Den opmærksomme læser får til gengæld fuld valuta for sin indsats. Dels gav bogen mig fornyet viden på flere felter, og dels rummede bogens historie nogle stærke historier om nogle lige så stærke personers liv. 

Bogen er et rigtigt stærkt dokument om kolonitidens voldsomme overgreb mod hele folkeslag og nationer – en proces, hvor ingen nationer kan sige sig fri for at have overskredet alle grænser, regler og medmenneskelige hensyn. 

Der er gribende beretninger om skæbner og livsvilkår, og det hele er fortalt i en velformuleret og  neutralt registrerende form. På den måde er det op til læseren selv at skabe sin egen mening om forløbet og at finde sine egne sympatier. 

Da jeg med stor fornøjelse havde læst bogen, hørte jeg en udsendelse fra P1. Den skabte en endnu bedre forståelse for bogen og dens baggrund samt for betydningen af forfatterskabet. Det interview kan på det varmeste anbefales. 

Skønlitteratur på DR P1
Sidste års modtager af Nobelprisen i litteratur, Abdulrazak Gurnah blev rost af Det svenske Akademi for sine skildringer af kolonialismens konsekvenser for Afrika, men forfatteren kan så meget andet. I sin seneste roman ‘Efterliv’ skriver han bl.a. om et sært forhold mellem en ældre tysk officer og en ung afrikansk soldat – et forhold, der både rummer erotik og sproglæring på samme tid! Abdulrazak Gurnah kæder nemlig ofte kolonialisme, sprog, magt, vold og begær sammen. I ugens program kan du høre et eksklusivt interview med forfatteren selv, og du kan møde lektor emerita ved Internationale Udviklingsstudier fra RUC, Bodil Folke Frederiksen, der udlægger Gurnahs betydningsfulde forfatterskab.

https://www.dr.dk/lyd/p1/skoenlitteratur-pa-p1/skoenlitteratur-2022-06-08

————

 Det kan på igen måde blive til mindre end 5 funklende stjerner!

Abdulrazak Gurnah 
Efterliv
Gutkind, 2022
350 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.

PS:
Jeg har tidligere læst / anmeldt bøger, der foregår i kolonitiden i Afrika, og hvor både den tyske og de britiske kolonipolitik beskrives:

Ngũgĩ Wa Thiong’o: Erindringer i 3 bind – anmeldt her: http://blog.drustrup.dk/#post144 
1: Drømme i krigens tid : Barndomserindringer
2: I fortolkernes hus : Erindringer
3: En drømmemagers fødsel : En forfatter bliver til

Endelig indgår Tysk Østafrika i bogen “Dandy” i Jan Guillous fremragende serie “Det store århundrede”.

Jeg ser også frem til en bog, der udkommer til september på Politikens Forlag, og som foregår i netop Tysk Østafrika. Det er Tom Buk-Swienty: “En safari fra helvede” med undertitlen: “Nis Koch og sønderjyderne, der i 1. Verdenskrig blev sendt på en hemmelig mission til Afrika og endte som jaget vildt.”Lotte og Søren Hammer: ‘Heltenes sommer’ & ‘Rottelinjen’

Alt muligt andet godt Posted on 14 Jul, 2022 22:34

Samlet anmeldelse af de 2 sidste bind – bind 7 og 8 – i serien “Venner og fjender”, der udspilles i årene 1939-1945. 

Fra bøgernes bagsider:

Heltenes sommer
Sommeren 1944. Peter og Kassandra er tilbage i Sovjetunionen, og Kassandra færdiggør sin uddannelse som radiooperatør. Den Røde Hær har erobret Pripjat-sumpene, og dermed er den partisanlejr, de kæmpede i, før de tog afsted, ikke længere aktiv.

Peter og Kassandra ankommer til Warszawa, netop som Den Polske Hjemmehær, AK, indleder sit oprør mod den tyske besættelsesmagt. Oprøret bliver udkæmpet at tusinder af unge polakker, men tyskerne slår det ned med uhørt brutalitet.

Rottelinjen
Efteråret 1944. Peter og Kassandra befinder sig i den argentinske ambassadør Flavio Zanettis villa i Köpenick nær Berlin. Han er gift med Augusta, Erich Ehrlichs tvillingesøster, der sidder i kørestol efter et biluheld. Krigen synger på sidste vers, og alle ved, at det blot er et spørgsmål om tid, før Nazityskland er besejret. Mange højtstående tyske officerer frygter for deres skæbne, når krigen er tabt. Eksempelvis Otto Ehrlich, Augusta og Erichs far. Han er chef for SS-Totenkopfverbände, og han har sat to SS-officerer til at opbygge en hemmelig flugtrute til Sydamerika for prominente nazister – en såkaldt rottelinje.

Min anmeldelse:

Jeg har fulgt serien “Venner og fjender” lige fra begyndelsen og har anmeldt dem her:

1: Vejen til Warszawa – https://blog.drustrup.dk/?p=539
2: Kobberslottet – https://blog.drustrup.dk/?p=539
3: Gaden uden navn – https://blog.drustrup.dk/?p=659
4: Byen ved Volga – https://blog.drustrup.dk/?p=791
5: Sobibór – https://blog.drustrup.dk/?p=929
6: Skoven er vores – https://blog.drustrup.dk/?p=1006

Søren Hammer har selv sagt, at de egentlig ikke havde regnet med mere end 6 bind i serien, men at forlaget på et tidpunkt havde meldt ud, at den blev på 8 bind. Derfor var de nødt til at udvide serien. 

Jeg synes det kan mærkes, for selv om de to bøger begge er spændende og interessant læsning, så synes jeg ikke de har samme intensitet som de forrige. Vel er krigens begivenheder voldsomme og dramatiske, og situationerne, som bogens centrale hovedpersoner befinder sig i og er aktive deltagere i, på alle måder livsfarlige. Alligevel synes jeg, der er flere både gentagelser og spring i handlingen ligesom om det har handlet om at blive hurtigt færdig.

Når det er sagt, har jeg i alle bøgerne lært nyt om sider af krigen, som jeg ikke før har vidst noget om. Det skyldes forfatterens speciale valg af skiftende synsvinkler og deres helt klart omfattende research. Specielt i Rottelinjen blev jeg fanget af den del,af historien, der handlede om, hvordan topnazister planlagde og i flere tilfælde lykkedes at flygte til Argentina.

Selve historien om serien to hovedpersoner, Kassandra og Peter, slutter næsten alt for sødt i forhold til serien iøvrigt. Men det er ikke slut med det, for bagerst i bogen er der et afsnit om, hvad der skete for personerne, efter handlingen sluttede. Det er interessant at læse, og jeg er sikker på, at de to forfattersøskende har hygget sig med at forstille sig personernes liv. Det får serien til at fremstå som mere dokumentarisk, end den må være, men hyggelig læsning oven på 8 binds voldsomheder og umenneskelige krigshandlinger.

Seriens første bøger gav jeg 3 eller 4 stjerner, og da de afsluttende bøger her ikke er seriens stærkeste, burde de egentlig “kun” have 3 stjerner, men da de slutter serien, får de 4 stjerner sammen med serien som helhed. Det fortjener den.

Lotte og Søren Hammer
Heltenes sommer (7) & Rottelinjen (8)
HarperCollins, 2022
314 + 331 sider

Bøgerne er modtaget som anmeldereksemplarer fra forlaget.Anne Sofie Hammer og Sofie Lind Mesterton: Mig & Mille – Helt i kage

Alt muligt andet godt Posted on 14 Jun, 2022 23:27
Anmelderen Anna med bogen

Fra forlagets beskrivelse og bogens bagside:
“Mig & Mille” handler om to piger, der bliver bedste venner.

På den første dag efter sommerferien træder en ny pige ind i 4. klasse. Hun hedder Mille, har krøllet hår og overbid. Hendes plads er ved siden af Mille. Det bliver startskuddet til et fantastisk venskab. For ikke nok hedder de begge Mille, de elsker også at finde på skøre ideer og sprutte af grin!

Denne bog handler om mig, Mille, og min bedste veninde, Mille. Ja, jeg ved det – vi hedder det samme! Vi er også lige gode til at finde på sjove ting at lave. Derfor handler bogen lige så meget om mærkelige kager, opera, rulleøjne, vores klasselærer, Line, min hund, Basse, og min storebror, Jonas. Og om verdens mest perfekte prut!

P.S. Spoiler alert: (Og om Jonas’ hemmelige kæreste!)

Et eksempel på bogens måde at kombinere tekst og tegninger

Annas anmeldelse:
Denne anmeldelse er lagt i de bedst mulige hænder hos mit barnebarn, Anna, der efter sommerferien begynder i 4. klasse. Det er dog ikke i samme klasse som bogens Mille & Mille, men det ville helt sikkert være blevet sjovt! 

Efter læsningen og vores indbyrdes snak gav hun bogen den korte karakteristik “Meget god!”  Hun gav bogen 4,5 stjerner ud af 5 og ville give den sidste halve stjerne, hvis der kom en pige mere med til at være fjollet. Den pige kunne hun rigtigt godt have tænkt sig at være.

Hun syntes, at bogen var sjov og dejligt fyldt med fjollerier. På mit spørgsmål, om der også var noget sandhed og sandsynlige oplevelser i bogen, sagde hun, at det ikke var noget seriøst, og det kunne hun godt lide.

Hun syntes, at blandingen af tegninger og tekst var dejlig. Det gav mange flere detaljer og også mange gode ideer til egne tegninger.

Alderen fra hovedpersonerne passer fint til selvlæsning, men Anna kunne ikke vurdere, om den også kan bruges til mindre gode læsere med blandingen af kort tekst og mange tegninger. Den kan godt læses op for yngre skolebørn, der ikke går i 4. klasse.

Da jeg fortalte Anna, at der til oktober kom en fortsættelse i serien – “I kort snor” – blev hun glad og er helt klar til også at læse den!

4 1/2 stjerne!

Anne Sofie Hammer (tekst) og Sofie Lind Mesterton (illustrationer)
Mig & Mille : Helt i kage
Gutkind, 2022
164 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.

PS: 
På forlaget Gutkinds hjemmeside kan man både få en flot opgavebog og historien om forfatterens arbejdsmetode og inspiration. 

I SKRIVEVÆRKSTEDET fortæller Gutkinds forfattere om deres arbejde – om rutiner, research og hvad der inspirerer dem. Her er vi hjemme hos børnebogsforfatter Anne Sofie Hammer, som sammen med illustrator Sofie Lind Mesterton står bag bøgerne om Mig & Mille. 

“Det er aldrig helt til at vide, hvad der kommer ud af idé-bruseren.” Anne Sofie Hammer får ofte ideer, når hun står under bruseren, og hun arbejder helst ved sit skrivebord i den lyse havestue – når altså ikke solen skinner for meget eller det er for koldt om vinteren.

Læs med her: https://gutkind.dk/i/skrivevaerkstedet-med-anne-sofie-hammer/ 

Find opgavebogen her: https://issuu.com/gutkindforlag/docs/mig_mille_l_seh_fte Next »