Onsdag aften (15. februar 2017) var jeg til et rigtigt
godt forfatterforedrag med Maria Helleberg på min gamle arbejdsplads, Løkken
Bibliotek. Et dejligt møde med den danske dronningeforfatter af historiske
romaner!

Først fortalte hun levende om sin seneste bog
“Kvinderne fra Thy”, som jeg (endnu ikke) har fået læst. Den er jo
baseret på hendes egen families historie, og historien om arbejdet med at dykke
ned i familiehistorien og bearbejde den til skønlitteratur var inspirerende at
høre. Hun sluttede med at opfordre alle til at skrive deres egen livshistorie
ned, så kommende generationer på den måde vil få et førstehånds indblik i både
deres egen families historie og samtidig også lokal- og danmarkshistorien. En
sympatisk afslutning på den del af foredraget.

Der er skrevet meget om “Kvinderne fra Thy”, så
det hverken vil eller kan jeg gøre bedre. (Jeg har jo heller ikke læst den). Derimod
vil jeg hellere fortælle mere om “De tre storme”, selv om jeg heller
ikke har læst den.

Maria Helleberg blev af Bibelselskabet spurgt, om hun
ville skrive en roman om Reformationen, og da hun allerede havde været i gang
med at studere historien om Stygge Krumpen, som var den sidste katolske biskop i Vendelbo Stift eller Børglum Stift, var det oplagt for hende at forske videre og at gøre ham
samt Elsebe/Elsebeth/Elisabeth Gyldenstjerne til hovedpersoner i romanen.
Helleberg har bl.a. et kapitel om parret i bogen
“Kærlighedshistorier” fra 2012.

Til foredraget på Løkken Bibliotek var det første gang,
Maria Helleberg fortalte om den kommende roman, men der kommer flere foredrag
om bogen og arbejdet med den frem mod bogens udgivelse, der forventes at blive
før påske 2017.

Fra foromtale af et kommende foredrag på Koldinghus
citerer jeg dette, fordi det giver et indtryk af bogen:
Det begynder stille. En ung kriminel mand går i
kloster, mens en ung kvinde flygter fra sit kloster.
En ung mishandlet kvinde bliver skilt og lover sig selv
aldrig mere at have med mænd at gøre. Samtidig med at en ung mand, der i årevis
har indsamlet skat til kongen, uventet bliver udnævnt til biskop.
De fire liv vil blive bundet sammen af vild kærlighed,
erotisk besættelse, borgerkrig, reformation og den totale forvandling af
samfundet.
Et utroligt
“powercouple”: biskoppen i Børglum Stift, Stygge Krumpen, og
hans aristokratiske samlever Elisabeth Gyldenstjerne, ”
bispens skønne hore”, er krumtappen i en
helt anderledes fortælling om en af de største kriser i landets historie.
Om at leve af at tage beslutninger og drive politik,
miste alt og genskabe livet, måske endda i en langt bedre form end før. Om tro,
had og kærlighed. Især kærlighed.

“Amor vincit ikke altid omnia, somme tider skal
der håndgribeligheder til”
(citat: Stygge Krumpen i “De Tre Storme” )

Foredraget på Løkken Bibliotek var kommet i stand i
samarbejde med lokalhistoriker og forfatter Gert Jensen fra Børglum. Han har
selv skrevet en lille bog om Stygge Krumpens historie, og han har sammen med
teolog Jørgen Jørgensen lavet teksten til en tegneserie om Stygge Krumpen. Den
er illustreret af den franske tegner Thierry Capezzone. Derfor blev Gert Jensen på et tidspunkt kontaktet
af Maria Helleberg, og han har i flere omgange været guide til historien og de
nordjyske steder, Stygge og Elsebeth har færdedes. I forbindelse med foredraget
i Løkken, (som ligger få kilometer fra Børglum Kloster, hvis ikke du vidste
det), havde de 2 været på tur i det nordjyske i flere dage for at få stemninger og lokaliteter helt på plads

På den måde har Gert bidraget til romanens faktuelle
baggrund, men det er Maria Helleberg selv, der har gået langt dybere ned i de
historiske kilder, end selv faguddannede historikere har været. På den måde har
hun afdækket, hvad der efter foredraget virker som den sandsynligvist mest
sande og dækkende historie om Stygge Krumpens liv og levned. Indtil nu har
historien været båret af myter og halve sandheder – i romanform bl.a. fortalt
af Thit Jensen og i faghistoriske værker, der gennem tiderne på forskellige
niveauer ikke har afdækket lige så meget som Maria Helleberg har skabt overblik
over med sin research.

Selvfølgelig er der tale om en roman, og jeg er (stadig uden at
have læst den) sikker på, at den fremstår som en fremragende af slagsen.
Jeg er også lige så sikker på, at Maria Helleberg – ligesom i sine øvrige
historiske romaner – ikke ville have kunnet skrive så fremagende og levende uden
en grundig research! (Til foredraget læste hun et langt afsnit fra bogen op, og
det var godt!)

Stygge Krumpen er en central person i den danske historie
i begyndelsen af 1500-tallet, men lokalt i Nordjylland har han været en central
person på flere måder. Ud over bl.a. at være en af personerne i
TV2-julekalendere, levendegøres skikkelsen hvert år til middelalderdagene på
Voergaard, ligesom der også afholdes Krumpen-dage i Hjørring.

Med Maria Hellebergs kommende roman “De tre
storme”, der som tidligere skrevet planlægges udgivet på Bibelselskabets
forlag inden påske, tilføres historien om Stygge Krumpen og Elsebeth
Gyldenstjerne en levende fortalt og inciterende beretning fra tiden omkring
reformationen og endda på et historisk korrekt og velunderbygget grundlag.

Jeg ser frem til at læse den bog!!!