Denne bog en anmeldt af en læser med særlige forudsætninger.
Den er nemlig skrevet af sønderjyden Steen Boisen, der er bibliotekar på Åbenrå Bibliotek og bosat i Flensborg, hvor han er en del af det danske mindretal.

Fra bogens bagside:
Det er en historie om krig og kærlighed, om magt og store følelser. For når det handler om, hvor vi hører til og hvilket sprog, vi skal tale, så handler det om vores identitet, og den vil alle mennesker gerne selv være med til at bestemme.

Indtil 1920 var området syd for Kolding en del af Tyskland og fyldt med svære konflikter. Men i 1920 resulterede en folkeafstemning i, at den daværende grænse blev flyttet 50 km sydpå, hvor den ligger i dag. På den måde blev Sønderjylland genforenet med Danmark.

Steen Boisens anmeldelse:
Som undertitlen indikerer, vil Barrett ikke bare fortælle en historie om genforening, grænsedragning og adskillige krige. Med baggrund i områdets (den jyske halvø fra Hamborg til Kolding/Ribe) omtumlede og indviklede historie når han frem til pointen om, at uden samarbejde og gensidig tolerance kan mennesker med forskellig kulturel og historisk baggrund ikke leve fredeligt side om side. Nøgleordet er ”respekt”.

For at nå til konklusionen gennemgår Barrett områdets historie fra 1459 op til 2020 (ganske snedigt af Barrett at medtage de mange fejringer i det forestående genforeningsår 2020). Hovedvægten er lagt på tiden mellem 1840 og 1920.

Barretts måde at formidle på er unik, så både børn og voksne fanges af de mange små historier om lokale, almindelige mennesker, der påtvinges at leve under og med krigenes konsekvenser. Den lette tone i beskrivelsen af facts krydres nemlig ofte af direkte tale – oftest med morsomme udtryk. De talrige, fint underbyggende illustrationer støtter teksten godt og lægger op til samtale mellem oplæseren og tilhøreren. På en medfølgende CD synger Barrett især kendte, men også nykomponerede sange, som understøtter bogens tekst – måske som afrunding efter højtlæsning af et kapitel?

Bogens akilleshæl – som samtidig er dens styrke – er, at den forsøger at ramme en meget bred målgruppe: fra højtlæsning for børn fra 10 års alderen til og med den voksne oplæser. Der er nemlig ingen tvivl om, at bogen er bedst egnet som højtlæsningsbog i stedet for selvlæsningsbog.

Barretts stil klarer fint opgaven, og der er bestemt noget at hente for både børn og voksne i bogen, men måske er bogen bedst egnet til brug i et klasselokale. Bogens hoveddel er modsat perioden efter 1920 nemlig ret detaljeret, og mindre børn vil nemt tabe interessen og dermed tråden – trods de sjove virkemidler. Styrken består bl.a. i, at oplæseren får opfrisket de historiske højdepunkter.

Det virker, som om bogen er skrevet som Barretts eget manuskript til en teaterforestilling om genforeningen, og jeg har svært ved at se, at almindelige forældre kan udnytte bogens potentiale som f.eks. godnatlæsning. Og dog – Barretts forestilling opføres over 100 gange i 2020, og bogen vil være oplagt som udgangspunkt for en opfølgende snak med de børn, der oplever forestillingen.

Bogen er en fin introduktion til områdets historie for både børn og voksne – også selvom synsvinklen og accepten oftest er hos de dansksindede karakterer, mens det tyske mindretal i Sønderjylland ikke får megen spalteplads.

Bogen sidste kapitler leder meget smart over i denne anmeldelses tidligere nævnte konklusion: Barrett vil mere end fortælle en historie om en landsdel. Han vil fortælle om, hvordan mennesker med forskellig baggrund ikke må lade sig påvirke af grænser, men at sammenhold og gensidig respekt er altafgørende for, at vi alle kan leve trygt.

Som eksempel på ånden i bogen får I lige første vers af en sang, som Sigurd Barrett har skrevet til bogen på melodien “Det haver så nyligen regnet”:

Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,
og det drypper fra træerne endnu.
Frygt for andre har hersket på vor egn her,
fremmedhad sprængte tillids bånd itu.
Det gi´r lysere vejr,
når man rummer enhver
og har folket og sammenholdet kær.

Jeg giver bogen 4 stjerner:

Sigurd Barrett
Sigurd fortæller om genforeningen
En historie om at leve side om side med andre
Politikens Forlag, 2019
201 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.

Et kort fra bogen.