Bogen er gæsteanmeldt af bibliotekar emeritus Bjarni Aakesson Filholm, Hjørring

En af mine bekendte, Jens Dalgaard-Nielsen, har begået en lille bog, der fortæller om pigtrådsgrupperne i Brønderslev og deres medlemmer i 1960‘erne.

Den er resultatet af et vedholdende og systematisk indsamlingsarbejde af billeder og anekdoter fra en tid, hvor rockmusik blev kaldt pigtrådsmusik samt interviews med de involverede nordjyske orkestermedlemmer.

Det er egentlig imponerende, hvor meget Jens Dalgaard-Nielsen har været i stand til at grave frem fra arkiver, hukommelse og samtaler med dem, som glade stod på scenerne og spillede. Forfatteren var med i det dengang så navnkundige band, The Pretenders, som både var populært i landsdelen og også turnerede udenfor landsdelen.

Dette skrift satte gang i mine egne tanker om tresserne, som det “lykkeligt blåøjede årti”, – nok mest fordi, jeg selv har nogenlunde de samme musikerfaringer med i rygsækken. Min pigtrådshistorie udspillede sig blot på Bornholm i et andet band, som var verdensberygtet derovre. Men det er påfaldende så meget sammenfald, der er mellem landsdelene om, hvordan det hele foregik dengang “all those years ago”.

Man kan mene, at der her er tale om en meget smal udgivelse, og det er det også, men alligevel vil den sandsynligvis virke relevant for mange gamle pigtrådsdrenge og pigtrådspiger andre steder.

Ved læsningen af bogen sidder i hvert fald jeg og nikker genkendende til mangt og meget.
Udover denne generelle målgruppe, kunne man også forestille sig, at Jens Dalgaard Nielsens bog måtte have stor lokalhistorisk interesse for Brønderslev og omegn.

Forfatteren skriver selv i sit forord:
“Bogen henvender sig først og fremmest til mine jævnaldrende, der kan genopleve deres egne teenageår og oplevelser gennem bogens interviews og fortællinger. Men naturligvis også til andre med interesse for at vide, hvad der drev datidens ungdom i bestræbelserne på at tilegne sig en egen identitet…”

Det er påfaldende hvor mange bøger, der er skrevet om pigtrådsmusikken i Danmark så mange år efter. Det tyder jo på en stor interesse for tiden og musikken fra dengang. Der er nok også tale om nostalgi, men helt ærligt: hvad er der galt i at længes lidt efter den svundne tid, så længe den ikke kommer tilbage.

Mange landsdele er således rent bogmæssigt dækket ind med udgivelser om deres egne bands og musikhistorie. Nu har Brønderslev fået sin helt egen grundige pigtråds-krønike skrevet af en af dem, der var der, som deltog aktivt, og som med energi og indsigt har sørget for, at den del af provinshistorien ikke bliver glemt.

Jens Dalgaard-Nielsen
Pigtrådsgrupperne i Brønderslev i 1960’erne
Eget forlag, 2021

Bogen kan købes ved Bog & Idé i Brønderslev samt i Betty Mogensens Boghandel i Hjørring.
Kontakt evt. forfatteren via hans hjemmeside http://www.dalgaard-nielsen.dk