Dette er dobbelt anmeldelse. I får både min egen, og alle kommentarerne fra min læsegruppe Sure Gamle Mænd. De kommer hver for sig, da jeg desværre ikke kunne være med på mødet, hvor bogen skulle diskuteres.

Tak til Gutkind for at give læsegruppen mulighed for også at læse dette afsluttende bind i serien så hurtigt efter udgivelsen!

Fra bogens bagside:
Brødrene Jakob og Thomas Brinch har i starten af halvfemserne lynende travlt med nye og liv og karrierer og lader deres børn vokse op i en verden fyldt med underholdning fra små og store skærme – meget af tiden overladt til sig selv.

Ingen af dem er forberedt på uro og opbrud, da Thomas’ datter Liv tager en uventet beslutning og får hyre på en coaster. Det er hendes sidste forsøg på at finde en vej ud af det mørke, hun i årevis har kæmpet alene med i den fine villa ved Strandvejen.

Også Jakobs søn Tobias forlader hjemmet i Svendborg uden at have set ret meget til sin far, og mens Danmark sætter barske dagsordener med flygtningemodstand og krigsdeltagelse, vokser slægtens to yngste op i en uforudsigelig ny, digital verden.

Selv om Frederik og Katrine er unge i hver sin landsdel, tager de en dag en fælles beslutning, som splitter familien – og derefter er der kun ét punkt på dagsordenen: Brud eller forsoning…

Min anmeldelse:
De første 2 bind i serien med skiftende generationer af familien Brinch kaldte jeg en god danmarkskrønike og en velskrevet slægtsromanserie. Anmeldelserne kan I se her:

1) Det er de danske som flygter – https://blog.drustrup.dk/?p=735
2) Det er de oprørske, der svigter – https://blog.drustrup.dk/?p=1003

Det har været en fornøjelse af følge med i familiemedlemmernes og vennernes liv gennem snart 100 år. Det har også været interessant undervejs at se dem som deltagere i udvalgte dele af historiens elementer. Jeg kan ikke altid forstå valget af begivenheder, og hvilke der ikke er med, men forfatternes valg placerer personerne i steder og situationer, som bringer handlingen fremad.

Heldigvis er der også mange almenmenneskelige dilemmaer og sociale konfliktpunkter med, og det er med til at tegne et rigtigt godt tidsbillede af hele perioden – sammen med rigtigt, rigtigt mange detaljer, som viser, at forfatterne må have lavet omfattende research. (Eller også har du bare en ualmindelig god hukommelse.)

I dette bind forsætter midtergenerationens to brødre, Jakob og Thomas, med at agere på for dem selv og familien ret uhensigtsmæssig og ufornuftig vis. Især Jakobs reaktionsmønstre er mindre overbevisende. Heldigvis er den yngste generation, som er hovedaktørerne i dette seneste bind, i stand til at bringe mere tingene i balance.  

Lyder det lidt negativt, så er det ikke tilsigtet, at det skal være hovedindtrykket! Det er en rigtig god oplevelse at læse bøgerne, der er flydende skrevet og relativt let at læse. Det gælder også dette bind, der foregår i perioden 1990-2015. 

Da bøgerne er udkommet med relativt lang tid imellem, har det krævet noget at holde styr på, hvem der er hvem, og hvordan relationerne nu er. Et samlet overblik over familiestamtræet og vennerne vil være en fordel. På bagsiden står der, at bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden, men det passer slet, slet ikke! Det giver på ingen måde mening. Bøgerne skal læses i den rigtige rækkefølge og meget gerne direkte efter hinanden. Det er der mulighed for nu, hvor serien er slut. Se at få det gjort, hvis ikke du allerede har læst bøgerne. Har du læst dem, kan du overveje at genlæse dem.

__________________

Kommentarer fra læsegruppen “Sure Gamle Mænd”
Vi var enige om, at sproget er flydende og romanen derfor let læst. Udviklingen af de centrale personer er interessant. På den anden side, var de fleste af os lidt irriterede over den megen politik. Tydeligvis er det betydningsfuldt for forfatterne at komme af med deres holdninger til de politiske begivenheder i tiden. Det var ikke holdningerne, der irriterede, men den påtrængende måde, hvorpå de blev hældt ind i fortællingen. Vi er alle på alder med Thomas og Jakob, så vi har levet i den tid, romanen handler om, og vi havde mange ’ja, det skete også’-oplevelser (dog ikke det svenske medlem af gruppen). Derudover undrer vi os over al den opmærksomhed, der tillægges mad.

Vi ser romanen som handlende om svigt. Hovedsageligt Jakobs og Thomas’ svigt som forældre, men også som partnere. Thomas’ udvikling var medrivende, hvorimod Jakob hele romanen igennem var en uinteressant træmand. Vi kan forstå Thomas som uønsket resultat af en voldtægt, hvorimod det er svært forstå, at Jakobs problem med at have en nazist som fader kan være afgørende for hans manglende evne til at elske.

Persongalleriet er stort og varieret, og vi træffer mange af de gamle ungdomsoprørere og deres forskellige udviklinger. Vi har dog svært ved at forstå, hvad ’heltinden’ Lotte vil med Jakob. Selv Keld, der bliver stærkt engageret i Dansk Folkeparti, får sine ’fem minutters forsvar’. Det får Sofie dog ikke. Hun fremstilles gennemført usympatisk. 

Den unge generation bærer præg af manglende opmærksomhed fra forældrene – og mangel på opdragelse. Frederik begrunder sin tiltrækning af militæret med, at han savner disciplin – at en autoritet fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. Denne del af romanen har fået gruppens medlemmer til at tænke over deres eventuelle manglende opmærksomhed på deres børn. I generationen før os var far skaffedyr og mor børnepasser (generelt set), men med vores generation kom kvinder i stor udtrækning på arbejdsmarkedet, og hjemmelivet var ikke tilpasset den udvikling. 

Detaljer
Vi kan forstå, at Liv bliver meget sur på Lea over, at hun forførte Thomas; men ved eftertanke burde hun have indset, at Thomas blot blev forført af en ung ukendt kvinde. Hvis forfatterne vil beskrive, at hun ikke er i stand til at indse det, så burde et familiemedlem bringe hende til fornuft. Vi forstår heller ikke, hvad optrinnet på side 539-40 skal fortælle os.
På side 112 kommer Lea med en udtalelse, som spiller rollen som et romanteknisk forvarsel, men sker der noget?
Side 293: 24-årsreglen gælder vist ikke grønlændere
Side 360: Keld er DF, og Cepos er ultraliberalt. Det er meget modsat
Side 421: Barabbas hang ikke på korset.
Side 425: ’Det haver så nyligen Regnet’ er fra 1890 og benyttedes af sønderjyder i Tysklandstiden.
Side 516: Hvorfor får Jakob forskud på bogen? Han er meget velhavende og kan fint klare sig uden.

___________________

Jeg giver også dette bind i serien 4 flotte stjerner

Lise Ringhof og Erik Valeur
Det er de unge som forsvinder 
Gutkind, 2022
557 sider