Fra bogens bagside:
Denne bog har til formål at hjælpe med at introducere børn til jagt, vildt og natur. Bogen er fyldt med korte tekster, der suppleres af flotte detaljerede illustrationer af dyr, jagtsituationer, natur og meget mere.

Min anmeldelse:
Denne bog udkom næsten samtidig med, at efterårets jagtsæson begyndte. Det er ikke tilfældigt, for det har netop været forfatterens intention at lære børn om jagt og det, der hører til. 

Sammen med meget simple tegninger beskrives disse emner på enkeltsider i meget kort tekst:  jægerens udstyr, jagthunden, 16 vildtarter, vildtets levesteder, vildtets spor, skydetårn/skydestige, 4 jagtformer, 3 jagtvåben, vildt som mad, jægerslang og et skema til afkrydsning af de vildtarter, læseren/barnet selv har set.

Bogens formål er rigtigt godt, og der er helt sikkert brug for mere materiale med børn som målgruppe til at formidle jagtens forskellige elementer. Der gøres en god indsats af jægere, der tager børn med ud i naturen, i jagtforeninger, naturskoler, folkeskoler og andre steder, men der er stadig brug for godt formidlingsmateriale. 

Målgruppen for bogen er børn, men den sætter sig efter min mening mellem flere stole og holder ikke godt nok fokus på målgruppe og indhold. Tekstens begrænsede antal emner er efter min mening utilstrækkelige til at dække emnet godt nok. Der er for mange sider om vildtarterne, og ikke alle er lige oplagte. Mere fokus på kun de allermest relevante og mere info om dem ville have været en fordel. Desuden savner jeg mere tekst om de forskellige grunde til, at jægere går på jagt. Nysgerrige og interesserede børn har behov for svar på mange flere spørgsmål. 

Endelig er illustrationerne flade og kedelige for børn, der visuelt er bedre vant. En varmere farvetone eller (endnu bedre) gode fotos ville være at foretrække, hvis børns opmærksomhed skulle holdes fanget.  Et par medvirkende børn ville også have været oplagt.

Billede af en af bogens første sider.

En anden bog med samme formål er: Steen Agger: Med på jagt (Grimbart, 2016), der i Dansk Bogfortegnelse beskrives sådan: “Om Jonas på 9 år, der er med på bukkejagt, elgjagt og fasanjagt sammen med faren eller bedstefaren. Med afsnit om forberedelserne til jagterne og om, hvordan man bliver jæger.” Det er en bog for børn mellem 8 og 11 år, og den formidler på sine 136 sider emnet bedre og bredere – og i letlæst form så læsende børn også kan få fornøjelse af den selv, og så har den farvefotos. 

Alligevel vil jeg anbefale “Den kommende jæger”, fordi der endelig er kommet en ny bog for børn om jagt. Den kan sagtens bruges som en første og ret kort introduktion til emnet, men det er ærgerligt, at den ikke var endnu bedre og både mere dækkende og indbydende.

Jeg synes, bogen som værk skal have 2 stjerner, men vil tilføje en stjerne ekstra for initiativet.

Tim Nybro Kjeldsen
Den kommende jæger : Jagt, vildt og natur
Forlaget Tim Nybro Kjeldsen, 2022
33 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.
Læs mere om bogen HER.