Fra bogens bagside:
Ulven er ikke kun et rovdyr, der lever skjult i store skove og vidstrakte nationalparker. De fleste europæiske ulve lever i de samme områder, som vi færdes i næsten dagligt. Ulven er mange steder blevet vores sky genbo, som vi ikke ved ret meget om.

Alligevel har mange stærke følelser for ulven. Mange er fascinerede, andre mere bekymrede, og enkelte, som landmænd med fritgående husdyr, direkte berørt af ulve, der i disse år breder sig over alt i Europa. 

I bogen “Din grå nabo” koncentreres den tilgængelige viden om ulve i letlæst, visuel oversigt. Side for side bliver læseren klogere på den mytiske ulv, der ikke kun har sat dybe aftryk i folkesjælen, men som også har præget økosystemer og formet landskaber.

“Din grå nabo” er ikke en debatbog. Ej heller et videnskabeligt opslagsværk. Det er en faktabog udgivet med det formål at gøre læseren lidt mere dus med vores nye nabo.
Bogen er redigeret af Tom-Edwin Manshaus

Min anmeldelse:
De seneste cirka 20 år er der kommet 3 fagbøger på dansk til forskellige aldersgrupper om ulve – Lars Gejl: Ulv i Danmark (2002), Niels Hein: Ulv – dyret, myten og fremtiden (2015) samt en letlæsningsbog af Sebastian Klein: Ulven (2017) – men med ulvens senere udbredelse i Danmark og med de diskussioner, det har har rejst, er en opdateret formidling på sin plads.

Derfor blev jeg glad for at se en reklame for denne bog, og kontaktede straks forlaget, der viste sig at være beliggende i Nordjylland ikke ret langt fra, hvor jeg bor. Jeg fik en god snak med bogens redaktør, Tom-Edwin Manshaus, der er af en af bogens bagmænd. 

Han beskrev bogens intention – ligesom i bagsideteksten – om at være en neutral faktabog med neutral og objektivt korrekt viden om ulven. Og med sin korte, koncise tekst om alle tænkelige emnefelter – og struktureret i logiske kapitler, må formålet siges at være opfyldt. Jeg kan ikke faktachecke alle bogens oplysninger, men de virker overbevisende. 

Bogens mange og rigtigt flotte fotos er et værende element i formidlingen i kraft af deres store omfang. De fylder nemlig vel 2/3 af bogens sideareal. 

Jeg kunne dog godt tænke mig, at personerne bag bogen stod frem, så man kunne se, hvem de er, og hvilken baggrund de har. Det ville for mig styrke bogens troværdighed – selv om det slet ikke synes nødvendigt. Desuden savner jeg en liste over kilder, så særligt interesserede kan læse videre her. Jeg synes, det vil være passende for en faktabog af denne kaliber.

Redaktøren fortalte, at bogen vil blive opdateret som del af en løbende proces, hvor ny viden vil blive tilføjet fra forskellige kilder, når der dukkede nyt op. Derfor er det planen, at bogen trykkes i mindre og konstant reviderede oplag. Det er en sympatisk måde at udgive en faktabog på. 

Jeg giver meget gerne bogen 4 stjerner – men det vel burde have været ulvespor.

Din grå nabo : et portræt af ulven
red.: Tom-Edwin Manshaus
Ulvebogen.dk, 2024
120 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.