Fra bogens bagside:
Leander tilbringer de første fem år af sit liv på Lammefjorden – hos Bine Ukrudt, der har sit udkomme ved at udføre ­illegale aborter. Han har intet navn, intet sprog og ingen kontakt med omverdenen. Men en dag bliver han hentet af plejemor, og livet i Den gule by, som er lokalbefolkningens navn til Statshos­pitalet, Nykøbing Sjælland, begynder.

Den gule by udgør et trygt samfund, hvor alle kender alle, men også et samfund med uskrevne regler. Patienter må gerne virke som tyende i funktionærernes hjem, men aldrig mere end det. Bryder man reglerne, betyder det udstødelse, som patient ­måske noget endnu værre.

Klapsejler handler om kærlighed mellem to mennesker, som befinder sig på hver side af skillelinjen og de årelange konsekvenser, den får for de involverede – især Leander.

Min anmeldelse:
Indrømmet: Jeg er noget sent i mit liv som læser blevet overbevist “Vibeke Marxist”!

Efter at have læst og anmeldt

og denne trilogi 

måtte jeg simpelthen også læse denne seneste bog af Vibeke Marx.

Det var som også tidligere en stor oplevelse at lade sig forføre af den intense og smukke skrivestil, som sammen med en god historie, der fortælles i dyb solidaritet med bogens personer, gør læseoplevelsen til noget helt særligt. 

Det er barsk historie om en ugift og gravid kvindes møde med fordømmelse af religiøse og statusmæssige årsager og om hendes kamp for en fælles fremtid for hende og barnet. 

Det er en historie om stærke og viljefaste kvinders kamp for selvbestemmelse og respekt i en verden (i bogen) hvor kun meget få af mændene er sympatiske. 

Det er også en gribende og sørgelig historie om de vilkår barnet i bogen, Leander, vokser op under, og de konsekvenser det får.

Det er en historie om kærlighedens styrke – på trods af vilkårene

Det er også en hård historie om det psykiatriske system i tiden omkring 1950 og om dets hierarki og magtanvendelse.

Det er i det hele taget en historie med mange elementer, og en bog som bør læses af rigtigt mange!

Den skal have 5 sikre og store stjerner!

Vibeke Marx
Klapsejler
Modtryk, 2024
300 sider

Bogen er modtaget som anmeldereksemplar fra forlaget.